Vi utfører reparasjon, vedlikehold og oppdatering på droner. I forbindelse med de nye reglene fra luftfartstilsynet er det krav om vedlikehold av droner som blir brukt kommersielt. Det er selvsagt like viktig med service på droner som blir brukt privat, siden disse kan forårsake like mye skade. Dersom en drone på over 1kg faller ned fra 100m høyde, kan utfallet bli katastrofalt. Vi anbefaler derfor en gjennomgang/service av utstyret hver 50. driftstime.
 
 
Serviceavtale 
Vi tilbyr serviceavtaler til våre kunder. I henhold til de nye reglene fra luftfartstilsynet fra 1. januar 2016, er det påbudt for alle som driver kommersiell virksomhet å ha ett vedlikeholdsprogram som er tilpasset bedriften. Sammen kan vi utarbeide et vedlikeholdsprogram som er tilpasset deres bedrift. 
 
 
 
 
Trenger en drone service?
Du spør deg kanskje om det virkelig er behov for service på en drone. Ja, det er det absolutt! En drone består av ulike elektriske og mekaniske deler. Noen av de beste motorene på markedet er oppgitt å ha en gangtid på 130 timer. Ved 100 timer bør motorene byttes/overhales. Det er også mye elektronikk som må sjekkes, siden dronen utsettes for tildels store belastninger på grunn av vibrasjoner. Dette kan over tid føre til skade på komponenter og kabler. Ved en service går vi gjennom alle komponenter og sjekker dronen for visuelle skader. I tillegg måler vi at alle komponenter er i henhold til produsentens spesifikasjoner. Alt ustyr som vi leverer er nøye gjennomgått og testet. Vi leverer også en servicerapport på utført arbeid, som blir lagret i vår database og vil alltid være tilgjengelig. Dette kan være spesielt nyttig med tanke på salg, etterarbeid i forbindelse med krasj osv.
 
 
Elektriske problemer?  
En drone består av flere forskjellige sendere/mottakere, som alle har sine frekvenser og arbeidsområder. Her er det vikig at alle spiller på lag, slik at ikke det ene forstyrrer det andre. En drone har gjerne 40m med kabler i forskjelligge snitt, så her er det viktig å gjøre en grundig sjekk for å avdekke evtuelle brudd eller skader. Som nevnt over, utsettes en drone for mye vibrasjon. Dersom en kabel over lengre tid blir utsatt for vibrasjoner, kan dette føre til skade. Det er derfor viktig å avdekke risikoen før skaden skjer, slik at den kan unngåes.
 
 
Mekaniske problemer?
Dronen har mange beveglige deler som motor, kulelager, propeller, gimbal m.m De beste motorene som benyttes i dag har en gangtid på ca 130 timer. Vår anbefaling er derfor å skifte/overhale motorene etter 100 timers bruk. Dette varierer selvsagt med produsent. Du kan gjerne fristes til å tro at det går greit noen timer utover dette, men husk på at skaden kan bli fatal dersom dronen havarerer. 
 
 
Software oppdatering?
 
Det er viktig å alltid ha siste versjon av Software - oppdateringen i dronens styreenheter. Produsenten av styreenhetene kommer stadig med forbedringer, finesser,  og retting av bugs osv. Dersom vi registrerer en feil, sender vi alltid data til levrandøren av styreenheten. Slik at de kan rette opp i nettopp dette for øvrige brukere av produktet.
 
 
Techdrone AS
Telefon:(+47) 977 48 48 2
epost: post@techdrone.no