Foto/Film med Drone

 

Hva kan vi tilby?

Vi leverer flyfoto og kan filme i 4K kvalitet samt ta bilder av svært høy kvalitet. Utstyret vi bruker er til en hver tid av det beste på markedet. Dette er for at vi skal kunne levere et 100% sluttprodukt til deg som kunde. Vi kan levere alt fra råmateriale til ferdig redigerte bilder og film. Du kan også få bilder på vanlig fotopapir med ramme, dette kan vi levere i alle størrelser. 

Hvem utfører vi oppdrag for?

Vi utfører oppdrag for eiendomsbransjen, industri og privat. Det kan være alt fra eiendomsfoto for bruk til salg, måling av tomtegrenser, oversiktsbilder m.m

 

Er du på boligjakt og bor langt unna den aktuelle eiendommen?

Hvis du er på boligjakt i Hordaland eller området rundt og bor langt unna, kan vi bistå med film og foto av eiendommen. Da vi er en helt uavhengig part får du nøyaktig bilder og film av slik det er. Det er ofte kostbart og tar ikke minst tid for å reise langt for å se på en bolig. Når vi har tatt bilder og film fra eiendommen, er det lettere for deg å ta en vurdering på om dette er en eiendom det er verdt å ta en nermere titt på. 

 

Fordeler med høydefoto av Eiendommen:

Det viktigste ved et boligsalg er bildene. Et bilde tatt høyt oppe i luften gir et helt unikt perspektiv på eiendommen. Der du får med alle detaljer, slik at du ser eiendommen i sin helhet. 

 

 

Hvor høyt tar vi bilder?

Her er det ingen fasit, vær, vind og geografisk plassering spiller inn og er unikt for hvert objekt. Vi gjør selvsagt vårt ypperste for at bildene skal bli best mulig. Vanligvis jobber vi mellom 0-100 meter. 

 

Hvilken type droner bruker vi ?

Vi har mangen forskjellige droner, alt fra droner med innebygget kamera til droner med påmontert speilrefleks kamera. Vi bruker kun utstyr av nyeste og beste teknologi.

 

 

Bestilling og bruk av medier fra Techdrone AS:

  • Digitalt bilde (bruksrett) betyr at du vil motta bildet digitalt for bruk til for eksempel din hjemmeside, din annonse, din videoproduksjon, egen promotering osv.
  • Videresalg av bilder som er kjøpt av Techdrone AS er ikke tillatt uten skriftlig avtale.

 

Regler om bruk av Techdrone AS medier, enten du har kjøpt mediet eller ikke:

  • Ved kjøp og bruk av medier både digitalt og/eller som utskrifter, forplikter du deg til åfølge de regler som gjelder i åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v (åndsverkloven) LOV-1961-05-12-2
  • Alle medier produsert av oss beholder vi opphavsretten til.
  • Det er ikke tillatt å kopiere bilder fra vår nettside. Det er ikke tillatt å bruke bildene dersom ikke opphaver (Techdrone AS) er opplyst og vårt skriftlige samtykke foreligger. 
  • Ingen medier er på noen måte tilgjengelig for videresalg av andre enn Techdrone AS, dersom ikke skriftlig avtale med Tevhdrone AS foreligger.
  • Techdrone AS forbeholder seg retten til å bruke et hvert opptak eller medie vi utfører eller produserer for bruk som vår referanse og til bruk på Techdrone AS sin webside, dersom ikke annet er avtalt.
  • Kunden er selv ansvarlig for å melde bruk av bilder med avbildede kunstverk eller skulpturer til kunstnere eller BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) hvis bildene benyttes i kommersiell sammenheng.

 

Lover og regler rundt foto/video fra luften

   

Informasjon og linker:

Informasjon fra Luftfartstilsynet finner du HER

Informasjon fra Norges Lufsportforbund finner du HER

Informasjon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet finner du HER

Forsikring og informasjon om droner/UAS finner du hos UAS Norway HER

 

Norsk straffelov

Som for alt annet vi bedriver oss med som norske statsborgere så må vi følge norsk straffelov. For luftfart står følgende beskrevet under straffelovens §148

 

§ 148. Den som volder ildebrann, sammenstyrtning, sprengning, oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke eller luftfartsulykke hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødelæggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes, eller som medvirker hertil, straffes med fengsel fra 2 år inntil 21 år, men ikke under 5 år såfremt noen på grunn av forbrytelsen omkommer eller får betydelig skade på legeme eller helbred.
Forsøg kan straffes lige med fuldbyrdet Forbrydelse.

Endret ved lover 11 mai 1951 nr. 2, 12 juni 1981 nr. 62.

Videre følger det av det av straffeloven § 150 at det er straffbart å fremkalle slik fare som nevnt i § 148 ved å forstyrre den sikre drift av luftfartøy.

 

Vi gjør oppmerksom på at å følge disse lover og regler er opp til hver enkelt operatør.

Ta kontakt for prisforespørsel