Inspeksjon / Kartlegging Onshore  

Vi kan levere 3D modeller som kan brukes til prosjektering, analyser og beregning av masser. Disse dataene blir innhentet med drone der vi påmonterer forskjellige sensorer, dette kan vi kombinere med kommunale kart, lidardata, laserdata og totalstasjoner. Prosjektering i 3D stiller høye krav til nøyaktige terrengdata. 

 

Vi utfører inspeksjon der det er vanskelig å krevende å komme til på en konvesjonell måte. Bruk av drone til å inspisere bygg, eiendom og konstruksjoner har lav risko med tanke på sikkerhet. Det er effektivt og meget kostnadsbesparende.
 
 
 
Under kan du se en del eksempler på dette:
 
 
 
Bygg og takinspeksjoner med drone er meget kosnadseffektivt og ikke minst sikkert med tanke på HMS. Vi har også muligheten til å komme til på steder som ellers er vanskelig. Det krever som regel mye planlegging og er kostbart å leie inn folk med stillas og lift. Alt våres arbeid dokumenteres med inspeksjonsrapporter. 

 

Dokumentering av byggeprosjekt med store oversiktsbilder fra luften kan være nyttig for prosjektering og god oversikt over en byggeplass. Over tid kan man ved dokumentering av et byggeprosjekt vise utviklingen og benytte høykvalitets video og foto til blant annet markedsføring.

 

Inspeksjon av kraftlinjer er vanligvis et problem, spesielt hvis det gjøres på en konvensjonell måte . Å bruke folk til å klatre i høyspenmastene eller et vanlig bemannet helikopter er kostbart og ikke minst tidkrevende. Med våres utstyr slipper du dette, vi bruker HD kamera, termisk kamera, laser og annet tilpasset utstyr på Dronen. Vi kan fange opp manglende topphatter i kraftledninger, råtne trær, sprekker i isolatorer, hakkespett-hull, måle temperaturen på koblinger samt andre oppgaver i forbindelse med vedlikehold av strømnettet.
 
 

Inspeksjon av broer og andre tekniske installasjoner er underlagt strenge kontroll og sikkerhetsbestemmelser, derfor kreves det regelmessigge inspeksjoner. Inspeksjon på en konvesjonell måte er ofte tidkrevende og meget kostbart. Vi kan undersøke visuelt og med  høyoppløslige sensorsystem som kan oppdage sprekker og andre skader. 

 

Inspeksjon av Vindmøller

Inspeksjon av Kraner